Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 
 
 
 
 
 
Pertanyaan AmPertanyaan Am

1.0 PERTANYAAN MENGENAI KAUNTER MAJLIS DAERAH SRI AMAN

 1.1 Bilakah Kaunter MDSA Beroperasi?

Waktu Operasi :

 • Isnin – Khamis : 8.00 Pagi – 12.30 Tengah Hari, 2.00 Petang – 3.30 Petang.
 • Jumaat: 8.00 Pagi – 11.30 Pagi, 2.15 Petang – 3.30 Petang.

1.2 Apakah jenis-jenis bil yang boleh dibayar di kaunter MDSA?

 1. Bil-bil MDSA
 2. Bil-bil cukai tafsiran
 3. Lesen Perniagaan 

 

2.0 PERTANYAAN MENGENAI CUKAI TAKSIRAN 

2.1 Apakah itu cukai taksiran? 

Cukai taksiran ialah cukai yang dikenakan ke atas pegangan (Harta) yang terletak di dalam bidangkuasa Majlis. Cukai taksiran adalah merupakan satu sumber pendapatan utama bagi Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan hasil dari cukai taksiran digunakan untuk menyalurkan perkhidmatan kepada orang ramai khasnya penduduk-penduduk di kawasan Majlis.

2.2 Apakah jenis pegangan yang dikecualikan dari cukai taksiran?

Terdapat beberapa jenis pegangan yang dikecualikan dari cukai pegangan antaranya tempat ibadat, sekolah, kubur dan sebagainya.

2.3 Apakah jenis / klasifikasi cukai yang dikenakan oleh Majlis? 

 1. Tujuan Am - Cukai hanya dikenakan ke atas semua pegangan bercukai yang berada di bawah kawasan kuasa tempatan Majlis. 
 2. Penyelenggaraan Jalan - Cukai penyeleggaraan jalan akan hanya dikenakan terhadap pegangan bercukai, yang mana ia memperolehi keuntungan dari jalan, secara langsung atau tidak langsung, yang diselenggarakan oleh pihak Majlis. 
 3. Pungutan Sampah - Cukai pungutan sampah hanya akan dikenakan terhadap pegangan bercukai apabila sampah dipunggut oleh atau bagi pihak Majlis dan di mana bayaran yang diberikan oleh pemilik untuk perkhidmatan tersebut adalah tidak dikawal oleh undang-undang kecil atau kontrak. 
 4. Lampu Jalan - Cukai dikenakan ke atas pegangan bercukai yang terletak dengan lampu jalan yang terdekat. 
 5. Levi - Levi ialah cukai yang dikenakan ke atas ladang kelapa sawit dalam kawasan bidangkuasa Majlis. 

2.4 Bilakah tarikh akhir pembayaran cukai pintu?

Kawasan Bandar - 1/2 tahun pertama : 30 Mei dan 1/2 tahun kedua : 31 Oktober 

Kawasan Luar Bandar - Tahunan : 31 Oktober


3.0 PERTANYAAN MENGENAI PERMOHONAN BAGI LESEN KEDAI RUNCIT KAMPUNG

3.1 Bagaimanakah untuk membuat Permohonan Lesen Kedai Runcit Kampung? 

Borang permohonan boleh didapati dari Bahagian Kesihatan Awam, Majlis Daerah Sri Aman

Borang yang lengkap diisi hendaklah disertakan bersama-sama dengan dokumen-dokumen berikut :

 1. Surat dari Ketua Kampung / Tuai Rumah / Ahli Majlis untuk mengesahkan permohonan itu adalah dari kampung tersebut.  
 2. Salinan Kad Pengenalan Pemohon.
 3. Dua (2) keping gambar berukuran passport terkini.
 4. Salinan Surat Hak Milik Tanah/TOL.
 5. Salinan Bil Cukai yang baru dijelaskan(House Assessment Bill).
 6. Pelan lokasi tempat berniaga. 

Borang permohonan boleh dihantar secara peribadi kepada:

Setiausaha
Majlis Daerah Sri Aman
95000 Sri Aman

3.2 Apakah kesalahan sekiranya tidak memiliki Lesen Kedai Runcit Kampung?

Di bawah undang-undang kecil Majlis Daerah Sri Aman, berniaga kedai kampung tanpa memiliki lesen yang sah dari Majlis merupakan satu kesalahan dan boleh didenda.

4.0 PERTANYAAN BERKENAAN PERMOHONAN BAGI LESEN GERAI MAKANAN, TEH DAN KOPI, BIR DAN MINUMAN KERAS SERTA LESEN-LESEN YANG LAIN

4.1 Bagaimanakah untuk membuat permohonan lesen gerai makanan, teh dan kopi, bir dan minuman keras serta lesen-lesen yang lain?

Borang permohonan boleh didapati di Bahagian Kesihatan Awam, Majlis Daerah Sri Aman.

Borang yang lengkap diisi hendaklah disertakan bersama-sama dengan dokumen-dokumen berikut :

 1. Salinan Kad Pengenalan Pemohon.
 2. Dua (2) keping gambar berukuran passport terkini (Tiga (3) keping gambar untuk permohonan Laundry).  
 3. Salinan Surat Hak Milik Tanah/TOL.
 4. Salinan Bil Cukai yang baru dijelaskan (House Assessment Bill).
 5. Surat Kebenaran daripada Tuan Punya Premis atau 1 set salinan Surat Perjanjian (Tenancy Agreement) jika berkaitan.
 6. Pelan tapak dan lantai bangunan yang menunjukan Kehendak-Kehendak Kesihatan (Floor Layout Plan).
 7. Surat Sokongan daripada Jabatan Bomba & Penyelamat (Untuk Lesen LPG/Bahan-bahan Petroleum/Lodging House).
 8. Surat Sokongan daripada Pihak Polis.
 9. Surat Sokongan/Kelulusan daripada agensi berkenaan (Cth: Kanting Ladang, Agensi Perjudian dan lain-lain.
 10. Pelan lokasi tempat berniaga. 

Borang permohonan boleh dihantar secara peribadi kepada,

Setiausaha
Majlis Daerah Sri Aman
95000 Sri Aman

4.2 Bilakah lesen akan tamat dan bagaimanakah pembaharuan Lesen boleh dibuat?

Semua lesen akan tamat pada 31 Disember setiap tahun dan mesti diperbaharui dalam tempoh 42 hari dari tarikh luput. Pembayaran lesen hendaklah dibuat di Kaunter Kutipan Pelbagai Hasil MDSA.

4.3 Apakah kesalahan sekiranya tidak memiliki Lesen?

Di bawah undang-undang kecil Majlis Daerah, mengendalikan gerai makanan, kedai teh dan kopi, bir dan minuman keras serta perniagaan-perniagaan yang lain tanpa memiliki lesen yang sah dari Majlis merupakan satu kesalahan dan boleh didenda.

5.0 PERTANYAAN MENGENAI LAIN-LAIN PERKHIDMATAN

5.1 Apakah perkhidmatan yang dikendalikan oleh Bahagian Perpustakaan?

 1. Mentadbir dan menguruskan perpustakaan awam termasuk perpustakaan desa.
 2. Memproses dan menyediakan buku-buku perpustakaan dan pelbagai bahan bacaan lain.
 3. Menguruskan permohonan untuk menjadi ahli perpustakaan.
 4. Mengemaskinikan rekod-rekod ahli serta inventori buku perpustakaan.
 5. Pengurusan buku-buku mengikut klasifikasi dan menyediakan katalog buku.
 6. Bertanggungjawab ke atas keselamatan buku dan kebersihan perpustakaan.
 7. Mengumpul dan mengkompil statistik yang  berkaitan dengan pengendalian   perpustakaan.

5.2 Apakah perkhidmatan yang dikendalikan oleh Bahagian Kesihatan Awam?

 1. Bertanggungjawab keatas kesihatan dan alam sekitar dikawasan yang terletak dibawah bidangkuasanya seperti perkhidmatan kutipan sisa-sisa pepejal, kebersihan jalan raya dan lain-lain.
 2. Kawalan penyakit berjangkit seperti demam denggi dan lain-lain.
 3. Kawalan mutu dan keselamatan makanan di kawasan yang terletak di bawah bidangkuasa Majlis.
 4. Mengurus kerja-kerja penyelenggaraan pasar dan tandas awam.
 5. Memproses permohonan pelbagai lesen perdanganan.
 6. Menyemakan pelan bangunan dan pengeluaran sijil layak menduduki bangunan.
 7. Menguatkuasakan akta-akta dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kesihatan awam.

5.3 Apakah perkhidmatan yang dikendalikan oleh Bahagian Kerja Raya?

 1. Menguruskan pelaksanaan projek-projek pembangunan.
 2. Penyelenggaraan infrastruktur dan kemudahan yang disediakan, seperti jalan raya, parit/longkang, jambatan, lampu jalan, taman rekreasi, bangunan-bangunan majlis.
 3. Mengurus dan memproses dokumen-dokumen tender dan perjanjian kontrak.
 4. Menguruskan permohonan kelulusan pelan bangunan dan pengeluaran sijil layak menduduki bangunan (occupation permit).
 5. Menyediakan laporan prestasi projek-projek pembangunan.


Untuk Keterangan lanjut, sila hubungi kami :

MAJLIS DAERAH SRI AMAN
PETI SURAT 78
95007 SRI AMAN
Sarawak, Malaysia. 
Tel: 6083 - 322072
Fax: 6083 - 320829