Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Kemaskini Pada: 19 Jan 2020
Versi 8.2.2
Senarai Ahli Majlis Bagi Sesi 2019 - 2021 Senarai Ahli Majlis Bagi Sesi 2019 - 2021

Senarai Ahli - Ahli Majlis Bagi Sesi 2019 - 2021

Bil.

Nama

Jawatan

1.

Kr Anthony Abell anak Chendan

Walikota

2.

Kr Andar ak Suntai

Timbalan Walikota

3.

Kr Janggong ak Sambut

Ahli

4.

Kr Douglas ak Kambing

Ahli

5.

Kr Lusia @ Lessia ak Lindang

Ahli

6.

Kr Suhaili bin Abang Abu Samy

Ahli

7.

Kr Kunjang ak Nanang

Ahli

8.

Kr Bakhtiar bin Mathan

Ahli

9.

Kr Majing ak Rimbau

Ahli

10.

Kr Denneil ak Sawing

Ahli

11.

Kr Gerunsen ak Nyelang

Ahli

12.

Kr Waterkiller ak James Junit

Ahli

13.

Kr Lansing ak Bansi

Ahli

14.

Kr Nelson Lai ak Ringkai

Ahli

15.

Kr Ting Lik Kiong

Ahli

16.

Kr Tan Eng Siang

Ahli

17.

Kr Jee Lian Fah

Ahli

18.

Kr Liew Shan Boo

Ahli

19.

Kr Alyik ak Manding

Ahli

20.

Kr Munan ak Amoh

Ahli

21.

Kr Sia Bik Jiu

Ahli

22.

Kr Dee ak Gindal

Ahli

23.

Kr Mounsey ak Luku

Ahli

24.

Kr Nilla ak Bara

Ahli

25.

Kr Nicheal ak Goem

Ahli

26.

Kr Settie ak Bidu

Ahli

27.

Kr Atal ak Denis

Ahli

28.

Kr Menjang ak Niah

Ahli

29.

Kr Moses Tait ak Libok

Ahli

30.

Kr Linel ak John

Ahli

31.

Kr Beliang ak Bali

Ahli