Sarawak ID | Register
Polls
Announcements

Jawatankuasa Tetap Majlis 2019 - 2021

JAWATANKUASA KESIHATAN AWAM, TUJUAN AM DAN PERLESENAN

Bil.

Nama

Jawatan

1.

KR. SIA BIK JIU

Pengerusi

2.

KR. SUHAILI BIN ABANG ABU SAMY

Timbalan Pengerusi

3.

KR. ANDAR ANAK SUNTAI

Ahli

4.

KR. GERUNSEN ANAK NYELANG

Ahli

5.

KR. JANGGONG ANAK SAMBUT

Ahli

6.

KR. LANSING ANAK BANSI

Ahli

7.

KR. TAN ENG SIANG

Ahli

8.

KR. DENNEIL ANAK SAWENG

Ahli

9.

KR. LIEW SHAN BOO

Ahli

10.

KR. MENJANG ANAK NIAH

Ahli

11.

KR. LUSIA @ LESSIA ANAK LINDANG

Ahli

12.

KR. BELIANG ANAK BALI

Ahli

13.

KR. MAJING ANAK RIMBAU

Ahli

14.

KR. SETTIE ANAK BIDU

Ahli

15.

KR. BAKHTIAR BIN MATHAN

Ahli

16.

KR. MARYDELIND ANAK SINI

Ahli

 

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN KOMUNITI DAN PERLANCONGAN

Bil.

Nama

Jawatan

1.

KR. WATERKILLER ANAK JAMES JUNIT

Pengerusi

2.

KR. LIEW SHAN BOO

Timbalan Pengerusi

3.

KR. SIA BIK JIU

Ahli

4.

KR. TING LOK KIONG

Ahli

5.

KR. ALYIK ANAK MANDING

Ahli

6.

KR. KUNJANG ANAK NANANG

Ahli

7.

KR. MUNAN ANAK AMOH

Ahli

8.

KR. MOUNSEY ANAK LUKU

Ahli

9.

KR. ATAL ANAK DENIS

Ahli

10.

KR. SUHAILI BIN ABANG ABU SAMY

Ahli

11.

KR. JANGGONG ANAK SAMBUT

Ahli

12.

KR. NELSON LAI ANAK RINGKAI

Ahli

13.

KR. DEE ANAK GINDAL

Ahli

14.

KR. MOSES TAIT ANAK LIBOK

Ahli

 

JAWATANKUASA KERJA RAYA, TRAFFIK DAN LANSKAP  

Bil.

Nama

Jawatan

1.

KR. MENJANG ANAK NIAH

Pengerusi

2.

KR. DENNEIL ANAK SAWENG

Timbalan Pengerusi

3.

KR. LUSIA @ LESSIA ANAK LINDANG

Ahli

4.

KR. DEE ANAK GINDAL

Ahli

5.

KR. ATAL ANAK DENIS

Ahli

6.

KR. KUNJANG ANAK NANANG

Ahli

7.

KR. GERUNSEN ANAK NYELANG

Ahli

8.

KR. LANSING ANAK BANSI

Ahli

9.

KR. TAN ENG SIANG

Ahli

10.

KR. MUNAN ANAK AMOH

Ahli

11.

KR. MOUNSEY ANAK LUKU

Ahli

12.

KR. JEE LIAN FAH

Ahli

13.

KR. NILLA ANAK BARA

Ahli

14.

KR. MAJING ANAK RIMBAU

Ahli

15.

KR. DOUGLAS ANAK KAMBING

Ahli

 

JAWATANKUASA KEWANGAN DAN PERJAWATAN   

Bil.

Nama

Jawatan

1.

KR. ANTHONY ABELL ANAK CHENDAN

Pengerusi

2.

KR. TAN ENG SIANG

Timbalan Pengerusi

3.

KR. ALYIK ANAK MANDING

Ahli

4.

KR. NELSON LAI ANAK RINGKAI

Ahli

5.

KR. MOUNSEY ANAK LUKU

Ahli

6.

KR. TING LIK KIONG

Ahli

7.

KR. LIEW SHAN BOO

Ahli

8.

KR. MENJANG ANAK NIAH

Ahli

9.

KR. NILLA ANAK BARA

Ahli

10.

KR. BAKTHIAR BIN MATHAN

Ahli

11.

KR. NICHEAL ANAK GOEM

Ahli

12.

KR. BELIANG ANAK BALI

Ahli

13.

KR. JEE LIAN FAH

Ahli

14.

KR. SETTIE ANAK BIDU

Ahli

 

JAWATANKUASA PEMBUKAAN TENDER    

Bil.

Nama

Jawatan

1.

KR. JANGGONG ANAK SAMBUT

Pengerusi

2.

KR. BAKTHIAR BIN MATHAN

Timbalan Pengerusi

3.

KR. TING LIK KIONG

Ahli

4.

KR. LUSIA @ LESSIA ANAK LINDANG

Ahli

5.

KR. WATERKILLER ANAK JAMES JUNIT

Ahli

6.

KR. DEE ANAK GINDAL

Ahli

7.

KR. MOSES TAIT ANAK LIBOK

Ahli

 

JAWATANKUASA LEMBAGA TENDER    

Bil.

Nama

Jawatan

1.

KR. ANTHONY ABELL ANAK CHENDAN

Pengerusi

2.

KR. ANDAR ANAK SUNTAI

Timbalan Pengerusi

3.

KR. LANSING ANAK BANSI

Ahli

4.

KR. MUNAN ANAK AMOH

Ahli

5.

KR. SETTIE ANAK BIDU

Ahli

6.

KR. DOUGLAS ANAK KAMBING

Ahli

7.

KR. JEE LIAN FAH

Ahli

8.

KR. MARYDELIND ANAK SINI

Ahli

 

JAWATANKUASA PELAN BANGUNAN     

Bil.

Nama

Jawatan

1.

KR. ANDAR ANAK SUNTAI

Pengerusi

2.

KR. DOUGLAS ANAK KAMBING

Timbalan Pengerusi

3.

KR. SIA BIK JIU

Ahli

4.

KR. SUHAILI BIN ABANG ABU SAMY

Ahli

5.

KR. NELSON LAI ANAK RINGKAI

Ahli

6.

KR. NICHEAL ANAK GOEM

Ahli

7.

KR. MAJING ANAK RIMBAU

Ahli

8.

KR. MARYDELIND ANAK SINI

Ahli