Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Kemaskini Pada: 11 Dis 2018
Versi 8.1.2

Ruj. Kami:  MDSA/NOT-5/JILID.9 (58)                                                                             Tarikh:  13.10.2017

MAJLIS DAERAH SRI AMAN

KENYATAAN TENDER

1.  Tender adalah dipelawa daripada kalangan kontraktor-kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding  (UPKJ)   yang masih sah dan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) bagi perolehan kerja-kerja seperti berikut:-

 

Bil

 

No Tender

 

Tajuk Tender

Syarat Pendaftaran
UPKJ / CIDB

Harga dan Tempat Jualan Dokumen Tender

 

1.

 

 

 

2.


3.

 

SADC/PW/T/WALKWAY/HOSPITAL/55/2017

SADC/PW/T/DRNPILO/56/2017


SADC/PW/T/DRNMUHIBAH/57/2017

 

MEMBINA TUTUP PARIT KONKRIT / PENJALAN KAKI DI ATAS PARIT SEDIA ADA DI JALAN HOSPITAL, SRI AMAN


MEMBINA SISTEM PERPARITAN KONKRIT DI JALAN MICHEAL PILO, SRI AMANMENAIKTARAF SISTEM PERPARITAN SEDIA ADA DI LORONG C KAMPUNG MUHIBBAH, SRI AMAN 

 

Kelas  E or EX
Kepala III
Subkepala 3
(Berdaftar dengan CIDB)

Kelas  D
Kepala IV
Subkepala 4
(Berdaftar dengan CIDB)

Kelas EX or E
Kepala IV
Subkepala 4
(Berdaftar dengan CIDB)


 

RM 50.00 / Set

(Yuran Dokumen tidak dikembalikan)

 

 

-  sda -

RM100.00
(Deposit Tender dikembalikan)

 

Bahagian Perbendaharaan Majlis Daerah Sri Aman

2. Dokumen Tender boleh diperolehi pada waktu pejabat setelah pembayaran dilakukan untuk Yuran Dokumen (tidak dikembalikan) dalam bentuk Wang Tunai dan hanya dijual kepada kontraktor yang sah dan mengikut syarat yang ditetapkan.

3. Kontraktor atau wakil kontraktor dikehendaki membawa Lesen Awal dan sesalinan lesen UPKJ dan CIDB untuk semakan sebelum dokumen tender boleh dikeluarkan.

4. Dokumen tender yang dikemukakan harus disertakan dengan dokumen - dokumen seperti berikut:
(a) Sijil Pendaftaran Perniagaan;
(b) Sijil Pendaftaran Kontraktor Negeri (UPKJ)
(c) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (CIDB)
(d) Perakuan Pendaftaran CIDB
(e) Surat Pendaftaran GST
Kegagalan berbuat demikian, Jawatankuasa Tender boleh menolak tawaran tender.

5. Dokumen tender yang sempurna diisi hendak dimeteraikan dengan menggunakan sampul surat yang diatasnya bertanda SULIT dan ditulis dengan tarikh tutup, nombor dan tajuk tender dan perlu dimasukkan ke dalam peti tender beralamat seperti beikut:-

SETIAUSAHA
MAJLIS DAERAH SRI AMAN
PETI SURAT 78
95007 SRI AMAN

6. Tarikh tutup bagi tender di atas adalah pada 30.10.2017 (Isnin) jam 12.00 tengah hari dan sebarang dokumen tender yang diterima selepas masa yang ditetapkan akan ditolak.

7. Tempoh sah laku sebutharga hendaklah 90 hari dari selepas tarikh tutup.

8. Kerajaan tidak terikat untuk menerima tawaran tender yang terendah atau mana - mana tawaran.

SETIAUSAHA
MAJLIS DAERAH SRI AMAN